Blue Wood Knife 3 Walther

$57.58
Verfügbarkeit: 2-3 Wochen
  • Blade length: 95 mm
  • Handle length: 132 mm
  • Total length: 225 mm
Frage zum Produkt Frage stellen
Teilen: